Święto Zmarłych 01.11.2018 Tulsi Zamknięte

Święto Zmarłych to wyjątkowy czas, gdy możemy dotknąć tajemnicy życia i śmierci.

To czas odpuszczania, wybaczania i powtórnych narodzin.

To święto pokazuje również, że życie toczy się w naturalnych cyklach, że śmierć nigdy nie jest końcem, że nie musimy się jej bać, ale postrzegać ją jako formę przejścia do nowego życia.

To także czas, który przypomina nam, że wobec śmierci wszyscy jesteśmy równi.

Głęboka mądrość jaka stoi za tym świętem mówi nam, że śmierć nie jest barierą dla miłości i że każdy koniec to nowy początek.

Mądrość jaką otrzymujemy od przodków to także mądrość wybaczania. Ponieważ zmarłym wybaczamy, w sposób jaki nie mógłby ich spotkać za życia, wiadomość, którą niosą nam przodkowie brzmi: wybaczaj innym, gdy żyją.♥️

W ciemności listopadowej nocy, poprzez modlitwy, taniec, świece czy muzykę oddajemy cześć tysiącom naszych poprzedników, oddajemy również cześć energii ciągłych narodzin.

1 listopada 2018 (czwartek) Tulsi będą  zamknięte.