Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA  DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

FIRMĘ BEAMICA SPÓŁKA Z O.O.   

właściciela marki i strony www.tulsirestauracja.pl

 

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  tzw. „rozporządzenie – RODO”, które wprowadza nowe wymogi w zakresie ochrony danych osobowych.

W związku z powyższym w poniższej tabeli przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę  BeamicaSp.z o.o.

 Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Beamica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-811 Warszawa, ul. Makolągwy 23 lok. 5) wpisana do  rejestru  przedsiębiorcówprowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000350170, NIP 1230039638, REGON 010309882.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem danych można kontaktować się:

 • Telefonicznie pod numerem:  +48 511195600
 • Pod adresem e-mail: beamica@gmail.com lub kontakt@tulsirestauracja.pl
 • Pisemnie na adres: Beamica Sp. zo.o. , ul. Makolągwy 23 lok.5, 02-811 Warszawa

Osobiście w restauracjach: Tulsi –Mokotów, ul. Domaniewska 22, 02-672 Warszawa lub Tulsi- Ursynów, ul.KEN 93, 02-777 Warszawa

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Beamica Sp. z o.o. świadcząca usługi gastronomiczne za pośrednictwem w/w restauracji  przetwarza dane osobowe klientów  w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi ze świadczonymi usługami  lub przetwarzaniem danych osobowych usługobiorcy gdy to przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art.6 ust.1 lit. f RODO)

Okres przez który dane będą przechowywane

Dane osobowe Klientów będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Odbiorcy danych

Dane osobowe Klientów mogą być uzyskiwane od firm lub przekazywane  firmom, z którymi współpracujemy łącząc  oferowane usługi lub produkty (nasi partnerzy) oraz  podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora

Przekazywanie danych poza EOG

Dane osobowe Klientów nie są i nie  będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba której dane dotyczą, ma prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczania ich przetwarzania lub usunięcia.
 • do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art.20 RODO),

do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych w przypadku uznania, ze przetwarzanie jej danych osobowych narusza RODO.

Prawo sprzeciwu

Osoba , której dane  dotyczą może w każdej chwili wnieść sprzeciw, jeżeli jej dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA  DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

stronę www.tulsirestauracja.pl

Newsletter

Za pośrednictwem strony możesz zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z  aktywnością firmy  i restauracji  w Internecie. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są  dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku newslettera jest  zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę można w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że  nastąpi rezygnacja  z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Komentarze

Dodając komentarz na blogu, przekazywane są  dane w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej oraz treści komentarza. Ponadto, w systemie odnotowywany jest adres IP, z wykorzystaniem którego został dodany  komentarz.

Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress . Dane z bazie  systemu WordPress są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania bloga. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy podejmę decyzję o zamknięciu bloga.

Dane osobowe  są w tym przypadku przetwarzane na podstawie  zgody wynikającej z dodania komentarza. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Część danych (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe) będą dostępne publicznie na blogu przy  komentarzu.

Kontakt e-mailowy.

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazywany jest adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości można zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest  zgoda wynikająca z zainicjowania  kontaktu.

Dane osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi  zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Strona www.tulsirestauracja.pl  podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na  urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 • ulepszać funkcje dostępne  na stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych,
 • korzystać z systemu komentarzy,
 • wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo,
 • zapewniać funkcje społecznościowe.

Zgoda na cookies.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest  informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyraża się zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne.

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystuję je w celu prawidłowego działania strony.

 

Cookies podmiotów trzecich.

Nasza  strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka.

Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na  identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Marketing.

Korzystamy z narzędzi marketingowych Facebooka, by kierować   oferty i reklamy w tym serwisie. . W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

Filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo.

Na stronie osadzam filmy pochodzące z serwisu YouTube oraz Vimeo. Wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.

Funkcje społecznościowe.

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez nas  w celu  identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Opublikowano: 24 maja 2018 o 14:51